Meghívó

Főtisztelendő Plébános Úr!                                                
Tisztelt Igazgató Úr/Asszony!
Kedves Barátunk!

 

Budapest, 2022. május 03.

 

Főegyházmegyénk hagyományainak megfelelően Pünkösdhétfőn, – június 6-án – kerül megrendezésre Máriaremetén a „Karizmák Ünnepe”. A program évek óta négy-ötezer látogatóval Főegyházmegyénk egyik legfontosabb találkozója. Az elmúlt évtizedekben az egyházmegyei találkozó máriaremetei helyszínének okán is a Szűzanyát és a Pünkösdöt együtt hordozta. Szentatyánk ezt a hétköznapot Szűzanya ünneppé tette.

Az ünnep házigazdája Dr. Erdő Péter bíboros úr. Az ő megbízásából ebben az évben is a Főegyházmegye Pasztorális Szakterülete végzi a koordinációt. A szervezési feladatokat a Katolikus Ifjúsági Mozgalom (KIM) önkéntesei látják el. Az egész napos együttlétre ezúton hívjuk és várjuk a plébániák, az iskolák és intézmények csoportjait, a családokat, a közösségeket és a lelkiségi mozgalmakat. Párhuzamos rendezvényeket tervezünk a különféle korcsoportoknak és élet-állapotoknak megfelelően a remetei parkban.

A bűnbánat szentségére is hangsúlyt szeretnénk helyezni, ezért amennyiben a főtisztelendő atyák néhány óra gyóntatás tudnak vállalni a délelőtt folyamán, azzal jót tennének az egész közösségnek. Jelentkezés Csépányi Gábor atyánál.

A szervezők munkájának megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a http://kim.katolikus.net/wordpress/jelentkezes  oldalon elérhető online jelentkezéseket (sátras bemutatkozás, önkéntes segítők) és tájékoztatót használja.

Idén is lehetőséget biztosítunk arra, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésében érintett középiskolás diákok a rendezői feladatokba bekapcsolódva teljesíthessék szolgálati idejük egy részét, a törvényben meghatározott feltételek szerint, melyről igazolást is adunk. A diákok igazolt szolgálata az érettségi előfeltétele, de bízunk abban is, hogy egy új szinten tudjuk őket bekapcsolni az egyházmegye életébe, megérezhetik a közösség és a segítés spiritualitását, egyházképük pozitívan formálódhat.

Aki az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében kíván fiatalokat szervezni, az ne a megadott önkéntes jelentkezési oldalon tegye ezt meg, hanem írjon e-mailt. A szolgálat jellegével, a konkrét feladatokkal és az időkerettel kapcsolatos tudnivalókért a közösségi szolgálat szervezésével megbízott iskolai koordinátor a rendezvény önkénteseinek koordinátorával veheti fel a kapcsolatot e-mail-ben: karizmakunnepe@kim.katolikus.net.

Jelentkezési határidő: 2022. május 25.

Kérjük visszajelzését, hogy számíthatunk-e aktív részvételükre.

Hamarosan plakátokat küldünk postai úton és e-mailben is.

 

A szervezők nevében is Áldott Húsvéti időt kívánok,
szeretettel:                                                                                                                                                               

Blanckenstein Miklós
  pasztorális helynök

 

Katolikus Ifjúsági Mozgalom