Történetünk

A Katolikus Ifjúsági Mozgalom Egyesület 1989-ben az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ifjúsági referensének kezdeményezésére országos társadalmi szervezetként alakult.

A KIM elnöke révén 1997 óta részt vesz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának munkájában. 1998-ban a Magyar Katolikus Püspöki Kar a mozgalmat országos egyházi egyesületként “krisztushívők magántársulásának” ismerte el. Az egyesület 1999 óta közhasznú, tagja a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetségnek (KIFE) és az Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlamentnek (OGYIP).

Az egyesület tevékenységét az elmúlt években a Magyar Katolikus Egyház ifjúsági életének fontos eseményei formálták. Ezek közül néhány:

  1. Kismaros: az Országos Ifjúsági Konferencia az ifjúsági ügyekkel megbízott püspök-referens vezetésével létrehozta az öt magyarországi katolikus ifjúsági régiót. A KIM a Közép-Magyarországi Katolikus Ifjúsági Régió (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Székesfehérvári Egyházmegye, Váci Egyházmegye) munkájában vállalt szerepet.

1994 a Főegyházmegye Szinódusa. A KIM vezetése úgy foglalt állást, hogy a szinódus döntéseinek megvalósításában támogatja az egyházmegye mindenkori ifjúsági referensét, így felajánlotta, hogy irodája egyben a referens szolgáltató irodája is legyen.

1989 óta a magyarországi fiatalok taizéi találkozókon való részvételének koordináljuk. Aktívan közreműködtünk az 1991-ben és 2001-ben Budapesten zajló találkozókban.

A budapesti Egyetemi templom Don Bosco Ifjúsági Ének- és Zenekarának működését az egyesület megalakulása óta támogatja.

Közel 30 éve május első napjaiban zajlik a Márianosztrai Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat, melynek előkészítését és lebonyolítását a KIM már sok éve támogatja.

A Nagymarosi Ifjúsági Találkozók előkészítésében is rendszeresen segítséget nyújtunk.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóinak ösztöndíj-kiegészítést nyújtottunk 1993-ban és 1994-ben.

1994 tavaszától minden pünkösdhétfőn, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével közösen megrendezzük Budapest-Máriaremetén a “Karizmák Ünnepe” egyházmegyei majálist.

A Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközösségének működését kb. 1996-tól segítjük, több általuk szervezett képzésnek, irodai munkájuknak helyszínt biztosítunk.

1995-ben az olaszországi Lorettoban megrendezett Európai Ifjúsági Találkozón résztvevő magyar fiatalok csoportját szintén a KIM fogta össze.

1995-től több éven keresztül zajlott az Apostoliskola, mely a középiskola utáni korosztály önismereti és közéleti felkészítő képzése.

1996-ban az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ifjúsági referensével közösen készítettük elő az I. Egyházmegyei Ifjúsági Konferenciát Csillebércen.

1997 szeptemberétől szinte minden évben országos Közéleti Munkatársképző tanfolyamokat tartottunk a Katolikus Társadalomtudományi Akadémiával, az Esztergom-Budapesti Érsekséggel és a Faludi Ferenc Akadémiával közösen.

1997-ben Párizsban, 2000-ben Rómában, 2002-ben Torontóban, 2005-ben Kölnben és 2008-ban Sydney-ben rendezték(ik) meg az Ifjúsági Világtalálkozókat, melyeken egyesületünk szervezésében az ország több száz ill. több ezer fiatalja vett(vesz) részt.

1994 és 2003 között megfigyelő státuszban tagjai voltunk a MIJARC-nak (Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique, Vidéki és Földművelő Katolikus Fiatalok Nemzetközi Mozgalma).

MRJC-vel (Mouvement Rural des Jeunes Chrétiens, Vidéki Keresztény Fiatalok Mozgalma) a XII. Ifjúsági Világtalálkozón kialakult partnerkapcsolat eredményeként, 1999 nyarán Elzászból fiatalok látogattak el Magyarországra.

A Faludi Ferenc Akadémiával egyhetes szabadegyetemet szerveztünk az Európai Unió és a keresztény értékrend kapcsolatáról 1998-ban Brennbergbányán.

A Pázmány Péter katolikus Egyetem Egyetemi lelkészségével egyhetes tematikus szabadegyetemeket tartottunk 1998 nyarán Dömösön, 1999 nyarán Tahiban.

Színházi táborokat szerveztünk az „Ecole de Cluny”-vel közösen 1998 nyarán Brennbergbányán, 1999 nyarán Tatán.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar Ifjúsági Bizottságának megbízása nyomán 1999-ben megszerveztük a spanyolországi Santiago de Compostela-ban rendezett Európai Ifjúsági Világtalálkozón a magyar fiatalok részvételét.

Szintén 1999-ben Tatán a 2000. év előkészítése jegyében ifjúsági továbbképzéssel egybekötött nyári tábort rendeztünk.

1999-ben az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Ifjúsági Referensével közösen előkészítettük és lebonyolítottuk a II. Egyházmegyei Ifjúsági Konferenciát Csillebércen.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának felkérésére 2000 nyarán Zánkán az ország 1400 fiatalja számára evangelizációs ifjúsági tábort és fesztivált szervezett a KIM.

A 2000-ben alakult Ökumenikus Ifjúsági Iroda és a KIM között kezdetektől szoros az együttműködés. A két szervezet közös előkészítés után rendezte meg az Ökumenikus Ifjúsági Vezetők Konferenciáját, és többször szervezett ökumenikus imaalkalmakat. A „Sziget” Civil falujában rendszeresen megjelenik a „Közös Pont” sátor, amelynek programjával a Katolikus, a Református és az Evangélikus Egyház fiataljai hit iránt érdeklődőket igyekeznek megszólítani. 2000-ben, a Petőfi Csarnokban és 2003-ban, a Budapest Sportarénában is ennek az együttműködésnek gyümölcseként jöttek létre a Keresztény Ifjúsági Találkozók, KIT-ek, amelyeken az egész országból sok ezer fiatal vett részt.

2000 és 2005 között évente, a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesületével (KEFE) közösen, megtartottuk a Világi Teológus-, Hittanár-, és Hitoktatószakos Hallgatók Országos Találkozóit.

A KIM képviselői több alkalommal részt vettek a COMECE (az Európai Püspökkari Konferenciák szervezete) által szervezett konferenciákon.

Az alapszervezetek és az egyházmegyei csoportok önkéntesei számára 2001-ben képzéssorozatot szerveztünk. „KIM-vezetőképző” célja volt, hogy a helyi csoportok önálló tevékenységét a civil szférában való eligazodáshoz szükséges tudás átadásával és az ehhez szükséges képességek fejlesztésével serkentse.

Az egyesületünk a korábbi közgyűlések után 2002-ben megtartotta első küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés többször KIM vezetői találkozó és képzés is egyszerre.

A 2003-ban megrendezett nagysikerű TÁJOLÓ, Országos Ifjúságpasztorációs Konferencia célja elsősorban az egyházmegyei pasztorációs szint megerősítése volt.

2003-ban koordináltuk az Ifjúsági Világtalálkozók keresztjének magyarországi körútját.

2004-ben a Semaines Sociales de France fennállásának 100. évfordulója alkalmából nemzetközi konferenciát szervezett Lille-ben, melyen a magyar fiatalok a KIM közreműködésével vettek részt.

2004-ben Mariazell-ben tartott „Népek zarándoklata” Közép-európai Katolikus Találkozó Ifjúsági Táborában Magyarország fiataljai a KIM összefogásában vettek részt.

2004-ben segítséget nyújtottunk a “Europe4Family” (Európa a családokért) elnevezésű kerékpártúra magyar szakaszában, melynek keretében a fiatalok az Európai Parlament védnöksége alatt Európa négy irányából Brüsszelbe bicikliztek.

Mariazell 2007-ben ünnepelte megalapításának 850. évfordulóját. A jubileumi év egyik kiemelt eseménye volt az ifjúsági zarándoklat és találkozó, melyen a magyarok részvételét szerveztük.

2007-ben a Budapesti Városmisszió keretében a Nemzetközi Új Evangelizációs Kongresszus (ICNE) regisztrációs feladatait láttuk el, valamint a Bakáts téren megrendezett „Kontakt – Kapcsolódj be!” ifjúsági fesztivál a KIM összefogásával, számos közösség együttműködésében valósult meg.

2007-ben az olaszországi Loreto mellett 500 ezer olasz fiatal találkozott a XVI. Benedek pápával. A hivatalos magyar delegecáció a KIM közreműködésével utazott a találkozóra.

2012-ben a Fokoláre Mozgalom Budapesten rendezte a Genfest találkozót, amelyre a világ minden tájáról érkeztek fiatalok. A rendezvény előkészítésében és lebonyolításában a KIM aktívan részt vett.

2013-ban az Ifjúsági Világtalálkozó Madrid után Európán kívül, Rio de Janeiróban került megrendezésre. A magyar fiatalok a nagy távolság miatt kis létszámban utaztak ki, ezért az MKPK Ifjúsági Bizottsága az IVT-vel párhuzamos nemzeti találkozót szervezett. Ez volt a HungaRió Pécsen, amelynek szervezésében a KIM jelentőst részt vállalt.

2014-ben az Ifjúsági Világtalálkozó keresztje Magyarországra érkezett. A Szent II. János Pál pápa által a fiataloknak átadott kereszt szállítását önkénteseink végezték. Két hét alatt a kereszt eljutott az ország minden részébe: budapesti templomtól vidéki városokon keresztül az egészen kis faluig mindenféle helyen megfordult.

2014. Szilveszterén Prágában rendezték a Taizé Találkozót, amelyre a KIM szervezésében kb. 500 fiatal utazott.

Ezeken kívül évek óta több országos katolikus találkozó és zarándoklat megszervezéséhez, lebonyolításához nyújt segítséget a KIM.

Az egyesület a felsorolt eseményeken túl különböző csoportjainak további táborai, képzései, zarándoklatai, találkozói, koncertjei révén vesz részt a magyar katolikus ifjúság életben.