A világtalálkozók jelképei

Az ifjúsági világtalálkozók keresztje

380 cm magas, 175 cm széles, súlya 31 kg. Két szál deszkából áll, amelyeket a Megváltás Szentévének zárásakor rögzítettek egymáshoz. Egykor „szentévi keresztnek” nevezték. További nevei: „jubileumi kereszt”, „az ifjúsági világtalálkozók keresztje”, „zarándokkereszt” vagy egyszerűen „ifjúsági kereszt”. Jézus Krisztus üzenetét hordozza, a Megmentőét és Megváltóét.

Ezt az egyszerű, közel négy méter magas fakeresztet II. János Pál pápa 1984-ben, az első ifjúsági világtalálkozó alkalmával ajándékozta a fiataloknak, így hívta meg őket Krisztus követésére és a közös ünneplésre.

kereszt

„Szeretett fiatalok! A Szentév végén rátok bízom ennek az ünnepi évnek a szimbólumát: Krisztus keresztjét! Hordozzátok a világban, mint Krisztus emberiség iránti szeretetének valóságos szimbólumát, és hirdessétek mindenkinek, hogy egyedül Krisztusban, aki meghalt, de feltámadt a halálból, lelhetünk üdvösséget és megváltást.”

A kereszt azóta megfordult mind az öt kontinensen, kifejezve az Egyház egyetemességének tapasztalatát. Járt nyomornegyedekben, börtönökben, sétálóutcákon. Volt a New York-i Ground Zerón és bevásárlóközpontokban is. 2014 őszén hazánkban is fogadhattuk: két hétig zarándokolt a magyar egyházmegyékben, fiatalok százai találkozhattak vele, mielőtt szlovákiai társaiknak továbbadták.

„A zarándokkereszt egyik kontinensről a másikra zarándokol, és a fiatalok mindenhonnan összegyűlnek, hogy együtt mondják ki: Jézus Krisztus és az ő üzenete mindenki számára ugyanaz. Őbenne nincsenek megoszlások, a népekre jellemző versengés vagy szociális diszkrimináció. Mindannyian testvérek vagyunk Isten egyetlen családjában.”

(II. János Pál pápa a X. Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából, Manilában)

„Az ifjúsági világtalálkozók e kereszt körül kezdtek formálódni. (…) Azóta zarándokol a kereszt végig a világon. (…) A zarándokút megmutatta, hogy az ifjúság a kereszttel és a kereszt az ifjúsággal vándorol.”

(II. János Pál pápa a XV. Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából, Rómában)

„Számomra nagyon nehéz teljesen megérteni a kereszt erejét, ám ez az erő mégis létezik. A halál keresztje az élet keresztjévé válik. Ha szemléljük, arra emlékezhetünk, amit Jézus tett értünk – az ő szeretetére emlékezünk.”

(Sébastien, egy kanadai fiatal, 2002)

Ha a kereszt éppen nincs úton, a San Lorenzo ifjúsági központ kápolnájában van, Rómában.

Az ifjúsági világtalálkozók ikonja

A kereszttel együtt zarándokol országról országra az a Mária-ikon, amelynek Ferenc pápa által is nagyon kedvelt eredetije Rómában, a Santa Maria Maggiore-bazilikában található. Az ikont a hagyomány szerint Lukács evangélista festette, és Szent Ilona császárnő vitte magával Rómába a Szentföldről.

ikon

A Máriát a gyermek Jézussal a karján ábrázoló Salus Populi Romani-ikont (a név jelentése: Róma népének megszabadulása) a Kr. u. 6. század, Nagy Szent Gergely pápa kora óta tisztelik különösképpen is a rómaiak, amikor – a hagyomány szerint – miután körbehordozták a városban, megszűnt a pusztító pestisjárvány, és a város megmenekült. Ferenc pápa időről időre „megszökik”, hogy csendben imádkozhasson a kegykép előtt, de apostoli útjait ez előtt a kegykép előtt kezdi, és hazaérkezésekor ide tér vissza hálát adni.