Letölthető űrlapok

Belépési nyilatkozatok

Belépési nyilatkozat – rendes tag

Az egyesület rendes tagja lehet minden tartósan Magyarországon tartózkodó, 14. életévét betöltött, vallását gyakorló katolikus fiatal, aki a mozgalom céljait magáénak ismeri el, Alapszabályát magára kötelezőnek fogadja el, és rendes tagként kéri felvételét az egyesületbe.  (Alapszabály)

A rendes tagság létrejöttének feltétele az éves tagdíj befizetése.

Belépési nyilatkozat – szimpatizáns tag

Az egyesület szimpatizáns tagja lehet minden olyan természetes személy, aki a mozgalom céljait magáénak ismeri el, Alapszabályát magára kötelezőnek fogadja el, ugyanakkor nem rendes tagként kíván az egyesületben tevékenykedni. (Alapszabály)

Kilépési  nyilatkozat

Kilépési nyilatkozat

A tag a kilépését írásban köteles bejelenteni az egyesület elnökének. Az elnök a választmány elé terjeszti a tagsági viszony megszűnéséről szóló indítványát.  A választmány a következő ülésén a tagsági viszony megszűnését a kilépési nyilatkozat beérkezésének napjával állapítja meg. (Alapszabály)