IKSZ – KÖSZ

A köznevelési törvény szerint 2012. szeptembere óta az érettségire készülő diákoknak 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. Az iskolai közösségi szolgálat (továbbiakban IKSZ) valamilyen szociális és jótékonysági, egészségügyi, oktatási, kulturális és közösségi, katasztrófavédelmi, környezet- és természetvédelmi, stb. területeken nyúlt élményt a 9-12. évfolyamos fiataloknak. Az IKSZ növeli a tanulók társadalmi felelősségvállalását és közösségépítő, közösségformáló erővel is bír.

Mivel mozgalmunk nagy gondot fordít az önkéntes munkára, ezért nyitottsággal vágtunk bele, hogy a középiskolás diákokat bevonjuk a projektjeinkbe. Az IKSZ bevezetése a közoktatásba arra inspirált bennünket, hogy a MOL által alapított Új Európa Alapítvány civil szervezeteknek és közösségeknek meghirdetett pályázatán mi is elinduljunk. Így csatlakoztunk a KÖSZ! programhoz, aminek köszönhetően egyre több középiskolás diákot tudunk bekapcsolni a programjaink szervezésébe, megízleltetve velük az önkéntesség örömét.