Az IVT imája

Irgalmas Atyánk, te arra hívsz minket, hogy életünket az üdvösség útjaként éljük. Segíts, hogy hálával tekintsünk vissza a múltba, bátorsággal nézzünk szembe a jelennel és reménységgel építsük a jövőt!

Úr Jézus, barátunk és testvérünk, köszönjük, hogy szeretettel tekintesz reánk! Add, hogy meghalljuk hangodat, amely a Szentlélek erejében és fényében felcsendül mindannyiunk szívében!

Add meg nekünk a kegyelmet, hogy olyan Egyházzá váljunk, amely nyitottan fordul mások felé, és amely élő hittel, fiatalos arccal hirdeti az evangélium örömét. Add, hogy felépíthessük azt az igazságosabb és testvériesebb társadalmat, amelyről álmodunk!

Hozzád imádkozunk a pápáért és a püspökökért, a papokért, a diakónusokért és a megszentelt életet élőkért, az önkéntesekért és a fiatalokért, valamint mindazokért, akik részt vesznek a közelgő panamai Ifjúsági Világtalálkozón, és akik az ő fogadásukra készülnek.

Antiguai Szűz Mária, Panama védőszentje, segíts, hogy a te nagylelkűségeddel tudjuk kimondani és életre is váltani: „Íme, az Úr szolgálója vagyok; legyen nekem a te igéd szerint!” (Lk 1,38) Ámen.