Program

9 órától

 • A plébániák és egyházi intézmények sátraiknál fogadják az érdeklődőket a korábban megszokott rend szerint.

10 órától

 • Szentségimádást vezet a Nyolc Boldogság Közösség a szabadtéri oltárnál, közben három alkalommal rövid tanítást is ad a közösség az eucharisztia tiszteletéről egy közeli pódiumon.
 • Öt felkért plébános világi munkatársaival arról az életről beszél, amit övéivel a közösségében él. Ezt a délelőtt folyamán többször is ismétlik.
 • Bittsánszky Jánosné egyházmegyei családreferens várja a “Családi tér” területen a házaspárokat, ill. a házasközösségek tagjait, hogy együtt gondolják át az előttünk álló év törekvéseit, különös hangsúllyal az Eucharisztiára. A kisgyermekeket pedig önálló gyermekprogramokkal várjuk ugyanitt.
 • Egyházmegyei ministránstalálkozó. Ehhez csatlakozik a hivatásgondozó- és ifjúsági referatúra.
 • A parkban kicsiknek és nagyobbaknak, fiúknak és lányoknak játék és foglalkozási lehetőségek.

13:00

 • Az egyházmegyei ministránsverseny eredményhirdetése.

13:15

 • Bíboros atya buzdítást mond annak a ministráns csapatnak, akik plébániájuk küldetésében nyáron Rómába utaznak, és részt vesznek az ottani ministráns találkozón. Többnyelvű szóróanyagokkal hírét viszik az előttünk álló készületi programnak, valamint a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. Mindegyikük feladata társaik személye meghívása.

13:25

 • Bíboros atya buzdítást és katekézist ad a 2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előttünk álló második készületi év megkezdéséhez.

14:00

 • Ünnepi szentmise a szabadtéri oltárnál.

15:30

 • A plébániák missziós küldötteinek konferenciája és tapasztalat megosztása a NEK Általános Titkárság szervezésében (a cserkészház udvarán felállított rendezvénysátorban).

A templomban folyamatos lesz a gyóntatás, illetve a missziós vándorkereszt megfelelő helyen lesz felállítva, mint egy stáció.